Executive Counseling

 Met succes naar een nieuwe toekomst

Met het programma People In Transition brengt MASTER een verandering in uw carrière teweeg en begeleidt u  daarbij tijdens een belangrijk stap in uw loopbaan:
de best beschikbare ideale baan.

Transitiemanagement

Mobiliteit kan een gevolg van anticiperen zijn. Maar helaas kan het u ook onverwachts overkomen.
Bij een dergelijk ingrijpend moment in uw carrière kunnen een aantal stadia in meer of mindere mate onderkend worden:

– bewustwording

– afscheid nemen van uw oude leven

– voorbereiden op uw nieuwe toekomst (o.a. personal branding, netwerken)

– realiseren van uw nieuwe toekomst

People in transition

People In Transition ondersteunt u in alle stadia.
Dit doen wij met onorthodoxe methodes. Maatwerk per individu.
Uw gesprekspartners zijn ervaren executives, dus u praat met gelijken.

Uw wensen, maar ook uw knelpunten, staan centraal. Als klant of opdrachtgever van MASTER Search wij werken voor u.

 

Wij rusten niet tot uw nieuwe toekomst gerealiseerd is.

 

Opportuntity acquisitie

Onderscheidend in ons programma is de realisatie fase.
Opportunity Acquisitie: wij creëren de ontmoetingen bij uw potentieel nieuwe werkgever. Vaak bevindt deze zich al in ons netwerk, vaak vinden wij deze speciaal voor u

Wij coachen, begeleiden en bereiden ieder opportunity-gesprek minutieus voor.

 

Ons in 20 jaar opgebouwde netwerk staat ter uwer dienst