Executive Counselling

Goed werkgeverschap door begeleide uitstroom

Transitie binnen uw organisatie kan uitstroom tot gevolg hebben. Het programma People In Transition van MASTER Search kan u in staat stellen als goed werkgever op te treden en zodoende ambassadeurs te creëren.

Uitstroom

Bij vrijwillige of gedwongen uitstroom zijn er medewerkers die door hun staat van dienst

een individuele begeleiding verdienen. En via u, de werkgever, ondersteuning aangeboden krijgen
bij de zoektocht naar en de realisatie van een nieuwe toekomst.

Voor u als werkgever betekent het programma:

– een beproefd en succesvol proces

– een mensgerichte aanpak

– verantwoordelijkheid nemen jegens individu

– aandacht en respect van collegae

Transitiemanagement

Mobiliteit kan een gevolg van anticiperen zijn. Maar helaas kan het ook onverwachts gebeuren.
Bij dergelijke ingrijpende carrièremomenten  kunnen een aantal stadia in meer of mindere mate onderkend worden:

– bewustwording

– afscheid nemen van het oude leven

– voorbereiden op een nieuwe toekomst (o.a. personal branding, netwerken)

– realiseren van deze nieuwe toekomst

People in transition

People In Transition ondersteunt in alle stadia.
Dit doen wij met onorthodoxe methodes. Maatwerk per individu.
De gesprekspartners zijn ervaren executives, dus men praat met gelijken.

Wensen, maar ook Knelpunten, staan centraal. Als klant of opdrachtgever van MASTER Search wij werken voor u.

 

Wij rusten niet tot de nieuwe toekomst gerealiseerd is.

Opportuntity acquisitie

Onderscheidend in ons programma is de realisatie fase.
Opportunity Acquisitie: wij creëren de ontmoetingen bij  potentieel nieuwe werkgever. Vaak bevindt deze zich al in ons netwerk, vaak vinden wij deze speciaal voor dit doel.

Wij coachen, begeleiden en bereiden ieder opportunity-gesprek minutieus voor.

 

Ons in 20 jaar opgebouwde netwerk staat ter uwer dienst